Sinh mệnh của một con người

Cho mọi người trên thế giới biết “Sự thật của một sinh mệnh nhỏ bé”.

Con người được công nhận là “sinh mệnh của một con người” ngay từ khi thụ thai và chúng ta phải tôn trọng điều này.

Giáo dục cuộc sống, Giáo dục phóng tránh phá thai, Giáo dục giới tính là vấn đề then chốt,
Sự thật của phá thai, SlideWeb, SharingWeb.

Please share together . .
+ 2

Phá thai

Sinh mệnh của một con người